ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

3-то издание за България

събота, 20 ноември 2021 г.

Цел: Проектиране на иновативни концепции за продукти свързани с банята.

Тема: Специфичната информация за обекта ще бъде обявена на 20 ноември 2021 г., събота

Контекст: Контекстът е променен. След избухването на пандемията от Covid-19 и последващото ѝ глобално въздействие, видяхме, че дизайнерите трябваше бързо да се адаптират към новите нужди и към различна глобална реалност. Хигиена, дезинфекция, социална дистанция ... те вече са част от новия контекст, присъединявайки се към устойчивостта, личните грижи, достъпността на хората с увреждания и липсата на достъпни жилища, които бяха ключови елементи в дневния ред на последните няколко години.

Нашата цел е да включим общността на младите дизайнери в изследванията за оригинални и иновативни, но прости решения, които подобряват взаимодействието на потребителите с продуктите за баня, както за частни, така и за публични пространства.

Друга цел е да се предложи платформа за популяризиране, улесняване и концентриране на творчеството с демонстриране на бърза и интензивна работа, насочена към баните, област, която традиционно не е предмет на много иновации.

Регистрация: Участниците могат да се регистрират на www.onedaydesignchallenge.netдо 23:59 часа (GMT +02) на 18 Ноември 2021 г.

След като броят от 400 регистрирани участници бъде достигнат, периодът за регистрация ще бъде затворен, независимо от датата.

Освен това организацията може да отмени събитието по всяко време, ако здравната ситуация го изисква. 

При регистрацията участниците трябва да включат следната информация и документация:

 • Име и фамилия (както е изписано на лична карта или паспорт)
 •  Училище или фирма
 •  Адрес (улица номер, град и пощенски код).
 •  Телефон за връзка и e-mail.
 •  Дата на раждане

С попълване на регистрационната форма, участникът е отговорен за точността на попълнените данни.

Участниците, регистриращи се на официалната страница на Roca www.onedaydesignchallenge.net трябва да впишат своите регистрационни данни преди 23:59 часа (GMT +02) на 18 Ноември 2021 г., за да се запишат.  Регистрацията не е възможна без да е попълнена цялата необходима информация.

Промени в регистрацията не се допускат на датата на събитието.

Личните данни ще се обработват в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

В допълнение към задължителните регистрационни данни и по собствен избор, участникът, може да предостави свои данни за контакт в социални медии (профил в twitter, facebook и /или instagram) за маркетинговите цели на Roca.

Всички регистрирани лични данни ще се обработват на основание стъпките предприети по искане на участника преди регистриране в конкурса One Day Design Challenge, издание България.

Само по една регистрация на човек може да бъде приета и след като регистрационният номер бъде потвърден, той вече не може да бъдепроменян. Дублираните регистрации от едно и също лице също ще се считат за невалидни.

Този конкурс е насочен към студенти и млади професионалисти, живеещи на територията на България, които са родени на или след 21 ноември 1991 г. и на или преди 20 ноември 2003 г.

Участниците могат да участват самостоятелно или в групи от максимум 2-ма членове, при условие че всички те отговарят на горепосочените изисквания.

Следните лица са изключени от участие:

 • Победителите от 1-во, 2-ро или 3-то място и награда на Фондация "WeAreWater" от предишните издания на конкурса в България и в други страни.
 • Служители на компании, които са част от Групата Roca и техните роднини до 4-та степен

Логистика: В 9:00 часа на 20ти Ноември , темата на проекта ще бъде обявена на Инстаграм акаунта на RocaOneDayDesignChallenge (@rocachallenge) и ще бъде публикувана онлайн на уебсайта:

(https://www.onedaydesignchallenge.net/en/contests/bulgaria/bulgaria-2021)

Проектният период за конкурса ще продължи от 09:45 ч. до 17:30 ч.

Всички участници имат възможност да подадат техните проекти от 15:30 ч. до 17:30 ч.  на уебсайта:

(https://www.onedaydesignchallenge.net/en/contests/bulgaria/bulgaria-2021)

Участниците ще намерят иконата за представяне на проекта на горепосочения уебсайт „България 2021“. Моля, имайте предвид, че когато щракнете върху иконата за изпращане, ще се появи нов екран, който ще поиска от участника да въведе потребителя и паролата, генерирани при записването за конкурса. Едва след като въведат потребителско име и парола, участниците ще могат да качват документите на проекта. 

В 18:00 ч. журито ще обсъди, за да избере проектите победители на третото издание на RocaOneDayDesignChallenge, България. Журито ще избере и първи, втори и трети заместващи победители, в случай че някой от избраните проекти не отговаря на условията, определени в тези правила.

В 20:00 ч. журито ще обяви списъка с носителите на първа, втора и трета награда чрез акаунта на RocaOneDayDesignChallenge в Instagram @rocachallenge.

Членовете на журито ще основават своите оценки на творчеството и оригиналността на дизайна, както и неговата приложимост, като същевременно ще дадат признание за яснотата, четливостта и графичния дизайн на презентациите.

Поради настоящата климатична ситуация и ангажимента на RocaOneDayDesignChallenge към Целите на ООН за устойчиво развитие, всички представени проекти трябва да вземат предвид устойчивостта и икономията на вода, за да се стремят към наградите.

Носителят на Първа награда ще получи награда от 2000 лева.

Носителят на Втора награда ще получи награда от 1000 лева.

Носителят на Трета награда ще получи награда от 600 лева.

Журито си запазва правото да не връчи която и да е или всички от посочените награди, ако по тяхно мнение никой от проектите не притежава достатъчно оригиналност.

Журито може да остави споменатите награди неприсъдени, ако по тяхно мнение нито един от проектите не се придържа значително към стойността на устойчивостта и/или не притежава достатъчно качество.

След като бъдат избрани, победителите ще трябва да изпратят копие от своя личен документ или паспорт на имейл designchallenge.bg@roca.net, за да докажат, че отговарят на всички критерии, включени в тези правила и условия (възраст и местожителство), преди да получат наградата. Ако след изпращане на личната карта или паспорта организационният комитет на състезанието може да установи, че изискванията за възраст и/или местожителство не са изпълнени, проектът на лицето, което не отговаря на тези изисквания, ще бъде автоматично дисквалифициран и наградата ще бъде автоматично преминете към следващия финалист. Освен това, за целите на изплащането на наградите и облагането с данък при източника, наградените лица трябва да предоставят допълнителна информация за пълните (три или повече) имена както са изписани по лична карта или паспорт и ЕГН/ЛНЧ/ служебен № от НАП, както и банкова сметка (IBAN) по която да се изплати наградата. „Рока България“ АД е задължена по закон да предостави тази информация (без IBAN) на НАП. Личните данни, получени от организационния комитет, ще се използват единствено за целите, описани по-горе, при стриктни технически и организационни мерки за поверителност през периода, изискван по закон.

Посочените по -горе награди ще бъдат изплатени по банков път.

Наградите ще се изплащат в български лева (BGN).

Всички награди са предмет на действащите данъчни разпоредби. „Рока България“ АД ще направи съответните плащания за данък върху доходите на носителите на награди. Данъчните удръжки, съответстващи на първа награда от 2000 лева, втора награда от 1000 лева и трета награда от 600 лева ще бъдат удържани от общата сума на наградите за съответните победители

Церемонията по награждаване ще се състои в шоурума на Roca - Експо Баня София, България, гр. София 1000, бул. Мария Луиза №16, на 30 ноември от 16:00 ч. В случай на отмяна поради здравни причини, ще бъде съобщено предварително. Рока ще поеме транспортните разходи на победителите за церемонията по награждаване.

Ако наградено лице (или поне един член на наградената група) не присъства по време на церемонията по награждаване, той/тя (групата) ще загуби правото си на парична награда (освен ако присъствието не е възможно поради несъвместимо доказано медицинско състояние), но ще поддържа състоянието си на наградено лице/група на третото издание на Roca One Day Design Challenge Bulgaria 2021.

Ако във всеки един момент преди изплащането на наградите, организацията установи, че някой от отличените проекти не отговаря на условията, определени в тези правила, защото не е оригинален проект или не е замислен от участниците или по други причини, проектът, засегнат от такова обстоятелство, ще бъде дисквалифициран и следващите победители и заместващи победители ще подобрят мястото си в класирането на победителите. Ако дадена награда не може да бъде присъдена, защото няма достатъчно заместници, такава награда ще бъде обявена за неприсъдена.

Гостите, поканени на някое от събитията на място в състезанието, трябва да попълнят декларация за собствена отговорност, преди да посетят събитието, в която да изключат Рока от всякаква отговорност за разпространението на COVID вследствие на тяхното присъствие на събитието. Непопълване на такава декларация за собствена отговорност и/или непредоставяне на съответното медицинско удостоверение, оправдаващо неявяването на събитието, проектът на участника ще бъде автоматично дисквалифициран и наградата и позицията в конкурса ще бъдат връчени на следващия класиран участник.

 

Presentation: За изготвяне на проектите, участниците могат да използват всякакъв ръчен или цифров 2D, 3D инструмент, мащабен модел, фотография, колаж и т.н. Обаче, концепциите трябва да бъдат описани и илюстрирани в PDF файл с до два листа А3 или по-малки.

Проектите трябва да бъдат подадени на уебсайта с регистрационния номер на участника.

Периодът на подаване на проектите е от 15:30 до 17:30 часа на 20 ноември 2021 г.

За да бъде представен проект, е важно участниците да са се записали предварително в рамките на установения период. Само един проект може да бъде представен от всеки регистриран участник или група.

За да се гарантира поверителността на участниците, истинското име на лицето или групата, които участват, не трябва да се показва на представените файлове. Проектите ще бъдат идентифицирани по регистрационен номер.

Всеки участник или група трябва да подаде 2 цифрови файла, които трябва да отговарят на следните спецификации без изключение:

 • Хоризонтален PDF файл с до два A3 листа, които трябва да съдържат:
 • Заглавие на проекта;
 • Изображение на дизайна;
 • Описание в по-малко от 150 думи (минимален размер на шрифта 24);
 • Не повече от 1,500 KB.

          Пример на .pdf файл

 •   Хоризонтален JPEG файл със:
 •   име на проекта(повече текст няма да бъде допуснат);
 •   най-представителното изображение по проекта;
 •   не повече от 1,500 KB.

             Пример на .jpeg файл:

 

 •  PDF и JPEG файловете не трябва да заемат повече от 1,500 KB всеки;
 • Името и на двата файла трябва да бъде само регистрационният номер без допълнителни символи;
 • Въпреки че не е задължително, регистрационният номер може да бъде включен и в изображенията по проекта.

Проектът трябва да бъде представен на английски език, като се допуска и български език.

Всяка кандидатура, която не отговаря на горепосочените изисквания, няма да бъде оценена от журито.

Моля, обърнете внимание, че журито ще използва PDF документа само за целите на оценката. Документът JPG ще служи само за комуникация и разкриване

Други аспекти: Духът на това събитие се стреми да стимулира творчеството на участниците по време на конкурса. Поради това представените проекти трябва да бъдат оригинални и не трябва да са били използвани преди това за друга цел.

Представените проекти трябва да се състоят от реалистичен обект с добър дизайн, който взема предвид функционалните критерии и съответства на обявената от Организацията тема на конкурса и да бъде осъществим според технологиите, съществуващи към датата на конкурса.

Интелектуалната собственост на представените проекти принадлежи на авторите им. Въпреки това, дружеството RocaSanitarioS.A. или всяко друго дружество от Групата Roca, има преференциални права за период от 1 година от датата на представяне на проектите, да постигне споразумение с всеки участник в конкурса по отношение на правата за използване на представените проекти.

С участието си в конкурса всички участници (включително победителя/ите и финалистите):

(I) възлагат на компаниите, които са част от Групата Roca, възпроизвеждането, разпространението и комуникирането на техните проекти, представени на конкурса, за всички държави в света и за максималния позволен от правото период за целите на популяризиране на техните проекти в публикации от общ интерес и/или в специализирани списания, както и на уебсайтовете, изданията и публикациите на Roca, както и на уебсайта на конкурса.

(II) Групата Roca ще има правото да възлага на трети страни, без предварителното съгласие на авторите, правото на възпроизвеждане и публикуване на проектите, представени от авторите на конкурса с териториален и времеви обхват, какъвто те преценят за подходящ, с единствената и изключителна цел за популяризиране на авторските проекти в световен мащаб;   

(III) Предоставят разрешение на компаниите, които са част от RocaGroup, да публикуват всички изображения, които могат да бъдат направени от тях по време на състезанието на всякакъв носител, независимо дали във фотографски или видео формат. Това разрешение важи за целия свят и за максималния период от време, разрешен от закона, но не по - кратък от дванадесет месеца.

Всички въпроси или спорове, които могат да възникнат във връзка с тълкуването на настоящите условия, се решават от журито в съответствие с разпоредбите, включени в тях. Всеки аспект, който не е изрично уреден в условията, трябва да бъде уреден в съответствие с принципите на справедливост. Решението на журито ще бъде окончателно.

 

Защита на данните и поверителност: С участието си в този конкурс се информирате, че Вашите лични данни (както е посочено по-горе в текста) ще бъдат включени във файл, собственост на Roca Sanitario, S.A. (Испания) Avenida Diagonal 513, 08029 Барселона - Испания, коeто отговаря за обработването на този файл, с цел менажиране на участието в конкурса.

Roca Sanitario S.A. ще споделя този файл с „Рока България“ АД за целите на управлението на конкурса.

Целите на обработката са за управление на участието в конкурса, изпращане на информация относно конкурса; връчване на награди на победителя/ите; спазване на данъчните закони; последващо участие на победители в други събития, организирани от Roca; уреждане правата върху интелектуалната собственост (IP) за използване на проекти на участници, промоция и реклама на One Day Design Challenge byRoca; популяризиране на мястото на провеждане на събитието (Expo Bath Sofia) и Roca като цяло.

Личните данни ще се обработват на правни основания, вече споменати по-горе, накратко: договорните отношения с Roca за участие в конкурса, съгласие за използване на данни за контакт в социални медии; законови данъчни задължения; и легитимните интереси на Roca от разгласяване и популяризиране.

Данните за регистрация на участниците в конкурса ще се съхраняват в продължение на една година, а тези на наградените победители в продължение на 6 години, съответстващи на давностните срокове за данъчна отговорност и забрана за участие в следващите издания на One day DesignChallenge на Roca. Данните за изображенията ще се съхраняват 6 години. Личните данни ще се обработват при предприемане на необходими и достатъчни технически и организационни мерки за сигурност.

Личните данни могат да бъдат разкривани на партньори, които ни помагат в постигането на описаните по-горе цели, като рекламни агенции и медии, фотографи и др., които биха могли да обработват за нас тези данни въз основа на писмен договор с нас. Както вече беше споменато, информацията, необходима за целите на удържане на данъци, ще бъде предоставена на компетентните органи по приходите.

Участниците могат да упражняват правата си на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване и / или преносимост, винаги, когато счетат това за подходящо и, когато е приложимо - правото на възражение, както и да правят всякакви консултации или предложения, свързани с обработването на личните им данни, писмено на следния имейл адрес: gdpr@roca.net. Участниците могат да оттеглят съгласието си по всяко време, като това ще доведе до прекратяване на регистрацията на участника в конкурса, тъй като данните са необходими за управление на участието в събитието.

Участниците имат право да подадат жалба, свързана с обработването на личните им данни, до Испанската агенция за защита на данните (AEPD) или до българския надзорен орган по защита на данните - Комисия за защита на личните данни, адрес: бул. София 1592. Цветан Лазаров ”№ 2 (www.cpdp.bg) в срок до 6 месеца от узнаването на нарушението, но не по-късно от две години след извършването му.

 С участието си в този конкурс, участниците приемат тези общи условия.

 Информиран съм от настоящите общи условия как моите лични данни ще бъдат обработвани в този конкурс.

За допълнителна информация, моля да се свържете с нас чрез

E-mail:designchallenge.bg@roca.net